0703695271

Breathwork 9D

Här nedan finns länkar till korta Breathwork-resor, utbildningar och månadens Masterclass (Du kan delta via länk hemifrån)
vad är

Breathwork

Har du någonsin önskat att du kunde finna inre lugn, känna en djupare tacksamhet och helt enkelt prestera bättre i ditt dagliga liv? Om ja, då kanske det är dags att du utforskar världen av Breathwork 9D. Genom att kombinera uråldrig teknik som Breathwork med dagens teknik och kunskap om hjärnans påverkan av olika ljudvågor och frekvenser, skapar vi en resa i det undermedvetna.

Vi använder oss av hörlurar där du får lyssna på en guidad Breathwork-resa. Förvänta dig inget, var beredd på allt. "9Dbreathwork" är en kombination av breathwork, hypnos, och en rad olika ljud och frekvenser designade för att komma åt det undermedvetna, frigöra fastlåsta känslor och trauman, och hjälpa till att omforma hjärnan.

Vad är Breathwork?

Breathwork är ett samlingsnamn för olika kraftfulla andningstekniker. Det är en fantastisk metod för att få en djupare kontakt med dig själv och läka gamla sår och trauman. Genom att fokusera på ditt andetag kan du öppna upp för nya insikter om dig själv och ditt liv, vilket leder till djupare självkännedom och självförtroende.

Hur kan Breathwork hjälpa mig?

Genom att arbeta med din andning kan du på ett djupt och meningsfullt sätt få kontakt med dina inre tankar, känslor och intuition. Detta kan leda till en ökad förståelse för dig själv och dina relationer, vilket i sin tur kan leda till en större känsla av lugn och tacksamhet i ditt liv.

Dessutom kan regelbunden andningsarbete hjälpa dig att prestera bättre i ditt dagliga liv. Genom att arbeta med dina inre mentala och emotionella blockeringar kan du frigöra den energi som behövs för att ta itu med de utmaningar som livet kastar på dig. Oavsett om det handlar om att hantera stress på jobbet, förbättra dina relationer eller bara få en bättre nattsömn, kan Breathwork ge dig de verktyg du behöver för att lyckas.