0703695271


Seniorträning

CrossFit Maiden erbjuder två seniorpass i veckan.
Öka din styrka, förbättra din kondition, balans och rörlighet!
Glädje - Gemenskap - Välmående
Vill du vara med? Kontakta CrossFit Maiden